Türkiye Cumhuriyeti

Zürih Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Doğum Yardımı, 31.03.2016

 “Doğum Yardımı” programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

 
Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

1. Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinden itibaren başlayacaktır.

2. Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için
verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

3. Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.

4. Doğum yardımı bir defaya mahsus yapılacaktır.

5. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.

6. Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

7. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.

8. Başvuru formunun mutlaka anne tarafından doldurulup imzalanması
gerekmektedir.

9. Başvuru formuna anne, baba ve çocuğun önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopilerinin eklenmesi gerekmektedir.

10. Posta Masrafı olarak 10.-CHF‘nin başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte ilgili temsilciliğe postayla gönderilmesi gerekmektedir.

11. Detaylı bilgi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.

 

Not: Doğum yardımı başvurusu için öncelikle çocuğun doğumunun ilgili yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi ve nüfus cüzdanının çıkarılması gerekmektedir.

İlgili Dosyalar :

- Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi.pdf