Türkiye Cumhuriyeti

Zürih Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Posta İle Yapılan İşlemler, 27.01.2017

T.C. Zürih Başkonsolosluğu Yazışma Adresi:

Türkisches Generalkonsulat

Postfach 402, 8042 Zürich

ÖNEMLİ NOT:

1-Posta ile yapılabilen işlemlere ait ödemelerin kesinlikle zarf içerisinde gönderilmemesi gerekmektedir.

2-Ödemeler, banka kanalıyla (e-bankacılık) yapılabildiği gibi, Başkonsolosluğumuzun İşbankası Zürih Şubesinde bulunan aşağıda bilgileri kayıtlı banka hesabına yapılabilmektedir. Ödeme makbuzunun (Empfangsschein) aslı veya suretinin gerekli diğer evraklarla birlikte Başkonsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.

İŞBANK GmbH Frankfurt am Main (D)

Zweigniederlassung Zürich, 8001

Zugunsten von

Generalkonsulat Zürich der Republik Türkei

Weinbergstr. 65 CH-8006 Zürich ZH

Konto Nr: 000-000107000-2 8774

IBAN CH38 0877 4000 0010 7000 2

Konto: 30-576909-2

TERCÜME TASDİKİ

1- www.konsolosluk.gov.tr web sayfasında yer alan ve Başkonsolosluğumuzca tanınmış yeminli tercümanlarca yapılan tercümelerin tasdik işlemi, Başkonsolosluğumuzda yapılmaktadır.

Tercümeler iki takım (aslı ve sureti) halinde Başkonsolosluğumuza gönderilmelidir.

Tercüme tasdiki için ödenmesi gereken harç miktarı 2016 yılı için 11.-CHF'dir. Bu miktara 6 CHF'lik posta masrafınında ilave edilmesi gerekmektedir.