Türkiye Cumhuriyeti

Zürih Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Vatandaşlık İşlemleri, 12.01.2017


VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ ALMAK İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ TEL: +90 (312) 292 29 29
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINDAN  

ÇIKMA  MÜRACAATI

 

      İkinci bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak ya da bir başka  ülkenin vatandaşlığını kazanarak, vatandaşlıktan kendi arzuları doğrultusunda çıkmak isteyen vatandaşlarımız, adli, idari ve askeri makamlarımızca buna engel bir durumları olmadığı takdirde, vatandaşlıktan izinli çıkmak için başvuruda bulunabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkma izni başvurusu reşit şahıslar tarafından şahsen yapılır. Başvuru belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilir. Vatandaşlıktan çıkma izni, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından karara bağlanır. Bu işlemin sonuçlanması, yaklaşık 6 (altı) ay sürmektedir.

 

Başvuru sırasında getirilmesi gereken belgeler:

 

 1. Vatandaşlık mektubu (Bürgerbrief) veya garanti belgesi (Zusicherung der Aufnahme in das Bürgerrecht) 3 adet fotokopisi

 2. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ile önlü - arkalı ikişer adet fotokopisi

 3. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile ikişer adet fotokopisi. (Pasaportunuzun süresinin geçerli olması gerekmektedir.)

 4. Vatandaşlığa geçildi ise İsviçre veya vatandaşlığa geçilen ülkenin kimlik kartı veya pasaportu (2 adet fotokopisi)

 5. Evli olan kişilerin evlenme cüzdanları (Familienbuch) (2 adet fotokopisi)

 6. Askerlik cüzdanı, terhis belgesi veya erteleme belgesi (Türkisch. Militaerheft oder Schein) (2 adet fotokopisi)

(Askerlik açısından bir sorununun olmaması gerekmektedir. Askerlik tecil edilmiş  ya da kişi terhis edilmiş olmalıdır.)

 7.  2 adet fotoğraf

 8.  Başvuru ücreti 2017 yılı için  65.- CHF'dir.

 Müracaatlar, hafta içinde 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilir.

 

 

Çifte Vatandaşlık Tescili

ÇİFTE VATANDAŞLIK TESCİLİ

 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci bir ülke vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptir. Ancak, kazanılan ikinci ülkenin vatandaşlığının yetkili Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu veya Büyükelçiliğine gerekli belgelerle başvurularak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını Koruma Beyanında bulunulması yasal bir zorunluluktur.  İkinci bir ülke vatandaşlığını kazanan vatandaşlarımızın dosyaları, bu başvurularını yaptıklarında, bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüğü'ne ulaştırılır,  izin ve çifte vatandaşlıkları nüfus kütüğünde tescili yapılır. Çifte vatandaşlık tescil işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın, Başkonsolosluğumuza, hafta içinde 08.30-12.00 saatleri arasında şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(18 yaşından küçüklerin gelmesine gerek yoktur, ancak  anne ile babanın şahsen gelerek imza vermesi gerekmektedir.)

 

Not: 18 yaşından küçüklerin, aileleri ile aynı vatandaşlık mektubunda geçmiyorlarsa, başvuru için kendilerine ait vatandaşlık mektubunun getirilmesi  gerekir.

 

Tescil Başvurusunda Getirilmesi Gerekli Belgeler:

 

* İsviçre vatandaşlığının kazanıldığına dair ilgili Kantondan alınan vatandaşlık mektubunun aslı ve 3 adet fotokopisi (Belediye tarafından düzenlenen mektup, İsviçre vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını göstermediğinden, Kanton tarafından vatandaşlığın kazanıldığına dair düzenlenen belge esastır) Örneğin; Zürih Kantonunda bu belge "Verfügung" olarak anılmaktadır. İsviçre vatandaşlığı, İsviçre vatandaşı olan eşten dolayı kazanılmış ise "Erleichterteeinbürgerung" olarak anılmaktadır. Vatandaşlık belgelerinin çevirileri, Başkonsolosluğumuz tarafından yapılmaktadır.

 

* İsviçre kimlik kartının (ID) başvuruda bulunulan herkes için olmak üzere önlü arkalı 2'şer adet fotokopisi.

* Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarının asılları

* Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı asılları ve iki adet fotokopisi,

* Evli olanların Aile Cüzdanı (Türkiye ve İsviçre) aslı ve 2'şer adet fotokopisi.

* Erkek vatandaşlarımızdan, askerlik belgeleri (terhis veya erteleme belgesi) ve 2'şer adet fotokopileri.

* Geçerli Türkiye ve İsviçre adres bilgileri.

 

Ayrıca Aargau Kantonu için;

Ailece İsviçre vatandaşlığı alınmışsa, çocukların isimleri yazılmıyor. İçişleri Bakanlığı, bu yazılarda ise vatandaşlık alan bütün kişilerin (çocuklar dahil) isimlerinin olmasını istiyor. Gemeinde'nizden, çocuklarınızın adlarının ve İsviçre vatandaşı olduklarına dair ayrı bir belge almanız gerekiyor. (Familienausweiss geçerli değildir).

 

* ÜCRET:2017 yılı için 1 kişi ücreti 65.-CHF, diğer aile fertleri için ücret 8.- CHF'dir. Aynı vatandaşlık belgesi ile iki kişilik bir ailenin ödeyeceği ücret 73.- CHF, üç kişilik ailenin ödeyeceği ücret ise 81.-CHF dir.

 

Türk Vatandaşlığına Yeniden Girme Müracaatı :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Vatandaşlığına Evlenme Yoluyla Girme :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 yaş sonrası Nüfusa Tescil İşlemi :

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINA

TEKRAR  GİRİŞ  BAŞVRUSU

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izinli veya kaybettirme yoluyla çıkan kişilerin yeniden vatandaşlığa alınmak üzere yapacakları başvurularda  aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekir. 

Öncelikle, eski T.C. pasaportu ve/veya Nüfus Cüzdanı.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından Çıkış Belgesi (izin veya kaybettirme )

2. Halen uyruğunda bulunulan ülkenin pasaportu veya kimlik belgesi  ve iki adet fotokopisi.

3. Vatandaşlık mektubu (Bürgerbrief)  ve Türkçe tercümesi.

4. İsviçre’de sabıka kaydı ve Türkçe tercümesi. 

5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan baba, anne, kardeş, eş veya çocuğun, varsa Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanları veya noter onaylı örnekleri veya nüfus kayıt örnekleri  

6. Medeni halinizi gösteren Gemeinde’den alnacak belge ve Türkçe tercümesi.

7. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrıldıktan sonra medeni hal değişikliği söz konusu olduysa (evlenme, boşanma, çocuk doğum, ölüm) bu durumu gösterir belgeler (evlenme cüzdanı, boşanma ilamı, ölüm kayıt örneği) VE TÜRKÇE TERCÜMESİ. 

8. İsviçre'de referans verebilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iki kişinin isim ve adres bilgileri  

9. Askerlik hizmeti yükümlülüğünün yerine getirildiğini gösterir belgeler (askerlik cüzdanı, terhis belgesi)  

10. Evli olan kişilerin, evlenme cüzdanı  

11. İsviçre ve Türkiye adresleri, telefon numaraları  

12. Türkiye ile bağlarını kanıtlayan belgeler (tapu senedi, diploma, sertifika)  


Vatandaşlığa yeniden başvurma ücreti başvuru tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurları üzerinden hesaplanmaktadır.

Belgeler tamamlandıktan sonra,hafta içinde 08.30-12.00 saatleri arasında başvurunun şahsen yapılması zorunludur


TÜRKİYE CUMHURİYETİ  VATANDAŞLIĞA

EVLENME  YOLUYLA  GEÇME:

Die Erlangung Türkischer Staatsangehörigkeit durch Heirat

Gemaess türkischem Bürgerrechtsgesetz 403 Abs. 5 haben Personen, die mindestens 3 Jahren mit einer Türken /Türkin verheiratet sind, dass Recht die türkische Staatsbürgerschaft anzufordern.

Die Interessenten können sich mit den unten aufgeführten Dokumenten beim Konsulat anmelden.

Bitte beachten Sie, dass im Voraus ein Termin vereinbart werden muss.

Nötige Dokumente: Gerekli olan belgeler :

1.Familienbüchlein – Evlenme cüzdanı

2.Türkischer Ausweis vom Ehepartner  - Türk olan eşin, pasaportu-nüfus cüzdanı - ausweisı

3.Ausweis oder Pass – Yabancı şahsın Pasaportu ve ausweisı ve 2 adet Türkçe tercümesi,

4.Wohnsitzbescheinigung – İsviçre’de ikamet ilmuhaberi ve 2 adet Türkçe tercümesi,

5.Auszug aus dem Personenstandregister – Nüfus Kayıt örneği ve 2 adet Türkçe tercümesi

6.Bei erwerbstaetigen Personen eine Arbeitsbestâtigung – Çalışanlar için İş belgesi

7.Strafregisterauszug – Sabıka kaydı ve 2 adet Türkçe tercümesi

8. 4x Foto – Dört adet fotoğraf ve Türk olan eşin iki adet fotoğrafı.

9.Zwei Referenzpersonen türkischer Staatsangehörigkeit (Name, Adresse, Geburtsdatum)

    - Türk vatandaşı en az iki kişinin referans olarak: adı-soyadı, Doğum tarihi ve adresi.

10.Internationaler Geburtsschein – Uluslararı doğum belgesi ve 2 adet Türkçe tercümesi,

Alle Dokumente müssen durch ein anerkanntes Übersetzungsbüro des Konsulats  übersetzt werden.

(Bütün belgeler Başkonsolosluğumuzun yeminli tercümanlarından Türkçe'ye tercüme ettiriniz.)

Gerekli tüm belgeleri tamamladıktan sonra, eşiniz ile birlikte, hafta içinde 08:30 ile 12:00 saatleri arasında, şahsen Başkonsolosluğumuza müracaat edilir.

 

18 yaş sonrası Nüfusa Tescil İşlemi :

SAKLI NÜFUS KAYDI KALDIRILDIĞINDAN,

18 YAŞINI GEÇTİĞİ (REŞİT OLDUĞU) HALDE, TÜRKİYE’DE NÜFUSA KAYIT EDİLMEMİŞ ŞAHISLAR İÇİN ;

 

Ana ve / veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığına giriş müracaatı yapmaları gerekmektedir.

 

Bu işlem için ;

1-Bildirimde bulunacak kişinin; Pasaportu ve kimliği ile iki adet Türkçe tercümesi,
2-Yabancı ülke vatandaşlığı var ise, vatandaşlık mektubu ve iki adet Türkçe tercümesi,
3-Uluslararası Doğum Belgesi (Geburtschein) ve iki adet Türkçe tercümesi,
4-İkametgah belgesi (Wohnsitzbestaetigung) ve iki adet Türkçe tercümesi,
5-İsviçre’ye ilk geliş tarihinizi gösteren belge ve iki adet Türkçe tercümesi,
6-Evli iseniz, eşinizin, pasaportu – kimliği ve ikişer adet fotokopisi,
7-Anne ve babasının, pasaportu – nüfus cüzdanı – yabancı kimliği ve ikişer adet fotokopileri,
8-Türkiye’de nüfusa kayıtlı kardeşleriniz var ise, kimlik fotokopileri ve ikamet adresleri,
9-Türkiye’de ikinci dereceda akrabalarınız ve ise, Adı-soyadı ve adresleri ile yakınlık derecesi,
10-İsviçre’de sabıka kaydı ve iki adet Türkçe tercümesi, 8 adet vesikalık fotoğraf.

 

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, anne – baba ve çocukla birlikte, hafta içinde 08:30 ile 11:00 saatleri arasında, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.