Türkiye Cumhuriyeti

Zürih Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Evlenme İşlemleri, 12.01.2017

Evlenme İşlemleri

 

İsviçre'de evlenmek isteyen çiftlerin evlilikleri, Başkonsolosluğumuzdan gerekli belgeleri aldıktan sonra İsviçre mahalli makamları tarafından akdedilmektedir.

 

İsviçre Evlenme Dairelerinin (Zivilstandsamt) nikah öncesi vatandaşlarımızdan talep ettiği belgeler, kantonlara göre değişmekle birlikte genel olarak aşağıda belirtildiği gibidir:

 

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ: Yurtdışında Başkonsolosluklar,Türkiye'de ise Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenir.

ULUSLARARASI DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ (Formül A): Yurtdışında Başkonsolosluklar,Türkiye'de ise Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenir.

VATANDAŞLIK BELGESİ (Staatsangehörigkeitszeugnis): Başkonsolosluğumuzca düzenlenir.

Boşanma varsa BOŞANMA İLAMI ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ: Talep edildiği takdirde Başkonsolosluğumuzca tanınmış Tercüme Bürolarında çevirisi yaptırılıp Başkonsolosluğumuza onaylatılır.

İsviçre'de evlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, evliliklerini nikah tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Başkonsolosluğumuza bildirmekle yükümlüdür.

Evlilik Tescili

Evlilik Bildirimi

İsviçre'de evlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, evliliklerini nikah tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Başkonsolosluğumuza bildirmekle yükümlüdür.Bu işlem ücrete tabidir.

2017 yılı için posta ücreti 25.- CHF'dir.

30 günü geçen Evlilik Bildirimlerinde  2017 yılı için 13.-CHF idari para  cezası alınmaktadır.  

Evlilik Bildirimi (Evlilik Tescili) için gerekli belgeler aşağıda kayıtlıdır:

Bay ve bayan (her iki eşe ait) 

Nüfus Cüzdanları

T.C. Pasaportları

Varsa oturma izni (Auslaenderausweis)

İsviçre Evlenme Cüzdanı ve 2 adet fotokopisi

Uluslararası Evlenme Belgesi (Eheschein) ve 2 adet Fotokopisi

3 adet Fotoğraf

Daha önce boşanma varsa, T.C. mahkemelerinden boşanma kararı veya boşanmışlığı gösteren nüfus kayıt örneği.

Boşanma kararında iddet konulmuşsa, iddet müddetinin (300 gün) kaldırıldığına dair mahkeme kararı gerekmektedir.

Evliliğin tescilini müteakip, Başkonsolosluğumuzca nüfus cüzdanları değiştirilir.

EŞLERDEN BİRİSİNİN YABANCI OLMASI DURUMUNDA:

T.C Vatandaşı olan eşin;

Nüfus Cüzdanı

T.C. Pasaportu

Varsa Oturma İzni (Auslaenderausweis)

İsviçre Evlenme Cüzdanı ve 2 adet Fotokopisi

Uluslararası Evlenme Belgesi (Eheschein) ve 2 adet Fotokopisi

3 adet Fotoğrafı

Yabancı eşin;

1 adet Fotoğrafı, Pasaportu, Ausweis'ı ( veya ID kartı)