8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

HAKAN KIVANÇ 08.03.2012
Saygıdeğer Vatandaşlarımız, 8 Mart tarihi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1977 yılında Dünya Kadınlar Günü olarak belirlenmiştir. Keza, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünya liderlerini 2000 yılında bir araya getirerek insanlığı, yoksulluk açlık, hastalık ve ayrımcılığın pençesinden kurtararak daha barışçıl, daha mürreffeh ve daha adil bir dünya kurulması konusunda tüm ülkelerin bu konudaki kararlılığının altını çizen Bin Yıl deklarasyonunu imzalamış ve bu taahhütü 2015 yılına kadar yerine getirmek üzere Bin Yıl Kalkınma Hedefleri adı altında sekiz hedef belirlemistir. Bu hedefler: 1. Mutlak yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak 2. Herkesin temel eğitim almasını sağlamak 3. Kadınların konumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek 4. Çocuk ölümlerini azaltmak 5. Anne sağlığını iyileştirmek 6. HIV / Aids, Sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele etmek 7. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 8. Kalkınma için küresel ortaklıklar geliştirmek Sevgili Vatandaşlarımız, Çok açıkca görüleceği üzere, Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinden 3., 4. ve 5. Hedefler doğrudan, diğerleri ise dolaylı olarak Kadınları kapsamaktadır. Diğer bir deyişle, yaşamın, günlük hayatımızın en önemli varlığı olan kadın, Bin Yıl kalkınma hedeflerinde de en önemli unsurudur. Tüm bunlara rağmen, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmalar dünyadaki işlerin % 66’sının kadınlar tarafından yerine getirilirken, kadınlarin dünyadaki toplam gelirin ancak % 10`una ve dünyadaki mal varlığının ise % 1’ine sahip olduklarını göstermektedir. Yukarıdaki sayısal veriler Kadınlarımızın toplum içindeki rolünün güçlendirilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini göstermektedir. Tarih boyunca bir yandan fedakarca ailesini ayakta tutmaya çalışan, diğer yandan ise cephelerde erkeklerle omuz omuza savaşan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı dünyanın bir çok ülkesinden cok daha önce, 1934 yılında tanınmıştır. Yaşamızın her alanında vazgeçilmez olan Kadınlarımızın rolünü, Ulu Önder ATATÜRK “ŞUNA KANİ OLMAK LAZIMDIR KI, DÜNYA ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ HERŞEY KADININ ESERİDİR” sözleriyle özetlemiştir. Özellikle son yıllarda Kadın-Erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve pekiştirilmesi olduğu kadar kadın haklarının geliştirilmesi konusunda atılan adımlar bir çok ülkeye örnek teşkil edebilecek niteliktedir. Ülkemiz kadın haklarının geliştirilmesi konusunda tüm uluslararası kuruluşlar çerçevesinde hazırlanan ve imzalanan sözleşmelere öncülük etmekle kalmayıp, sözleşmeyi ilk onaylayan ve yürürlüğe koyan ülke olmuştur. 08 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle Başkonsolosluğumuz mensupları ve şahsım adına bu anlamlı Günü içten duygularımla kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

Asiye Nurcan İpekçi Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı Tatili
8.4.2019 8.4.2019 Bahar Bayramı
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
1.8.2019 1.8.2019 İsviçre Milli Günü
9.9.2019 9.9.2019 Mahalli Tatil
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel Tatili
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı Tatili