3 Aralık Engelliler Günü Mesajı

Hakan Kıvanç 01.12.2011
1992'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilen 3 Aralık günü, bir yandan engellilerin yaşadığı sorunları ve bu konuda yapılması gerekenleri öne çıkarmakta, diğer yandan sivil toplum kuruluşlarına ve tek tek tüm bireylere düşen görevleri hatırlatmaktadır.

Engelli kişilerin tüm insan hak ve özgürlüklerinden eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmeyi ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmeyi amaçlayan BM Engellilerin Hakları Sözleşmesi, 30 Mart 2007 tarihinde taraf devletlerin imzasına açıldığında ülkemiz ilk imzacı ülkeler arasında yer almıştır.

Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan engelli vatandaşlarımızın hakları, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli yasalarla olduğu kadar uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır.

Bu konuda çıkarılan yasalar, engelli vatandaşlarımızın, sorunlarının temel insan hakları çerçevesinde, fırsat eşitliği sağlanarak, ayrımcı uygulamalara yer verilmeksizin çözümlenmesini, üretken, istihdam edilen ve eşit haklara sahip bireyler olarak toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanmasını hedeflemektedir. Toplumun tüm kesimlerinin hizmet ve uygulamalarda engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak bir bütün halinde ve işbirliği içinde çalışmasıyla bu hedefe ulaşmamız mümkün olabilecektir.

Engelli vatandaşlarımız için bugüne değin çıkarılmış bulunan kanunlar, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları ayrımcı olabilecek uygulamalarla mücadele edilmesini, alınacak kararlar ve verilecek hizmetlerde engelli kişinin kendisinin, ailesinin ve gönüllü kuruluşların katılımcı olmasının sağlanmasını ve engellilere sunulacak hizmetlerin bütünlüğünün korunmasını esas almaktadır.

Engelliler Kanunu, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım, ulaşılabilirlik, sosyal güvenliğe ilişkin sorunların çözümü ile engelli bireylerin her bakımdan gelişmesini, toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanmasını ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılmasını yasal çerçeveye oturtmuştur.

Engelli vatandaşlarımızı çalıştıran işverenleri teşvik etmek için engelli çalışanların sigorta primlerinin hazine tarafından karşılanması devletimizce temin edilmiştir. Ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile isteğe bağlı erken emeklilik uygulaması bütün sigortalılar için standart hale getirilmiş ve ilk defa kendi hesabına çalışan engelliler ile bakıma muhtaç çocuk sahibi kadın çalışanlara erken emeklilik hakkı sağlanmıştır.

Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Temel hedef, engelli vatandaşlarımızın her türlü imkana ve hizmete en az herkes kadar ve ihtiyacı oranında ulaşabildiği bir ortamı sağlamaktır.

Her birimizin birer engelli adayı olabileceği gerçeğini aklımızdan çıkarmadan ve tüm sorunların el ele vererek birlik içinde çözülebileceğine olan inancımla, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerimize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 2.4.2021 Paskalya
5.4.2021 5.4.2021 Paskalya
19.4.2021 19.4.2021 Bahar Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 24.5.2021 Dini Bayram
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Gün
13.9.2021 13.9.2021 Mahalli Tatil
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı