Noterlik İşlemleri, 21.1.2020

Tüm Noterlik işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması ve randevu günü ve saatinde müracaatların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

VEKALETNAME:

Müracaat sırasında gereken belge ve bilgiler:

T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı aslı ve önlü arkalı 2 adet fotokopisi

T.C. Pasaportu (varsa)

İsviçre ikamet kartı (Auslaenderausweis) veya İsviçre kimlik kartı (ID)

Türk vatandaşlığından izinle çıkmış olanlar için Mavi Kartın aslı ve önlü arkalı 2 adet fotokopisi (eski tip pembe/mavi kartı bulunanların veya mavi kartı olmayanların öncelikle mavi kart düzenletmeleri gerekmekte olup, http://zurih.bk.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/199348 linkinden ulaşılabilecek internet sayfamızda müracaat için gereken belgeler kayıtlıdır)

Son 6 ayda çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

Vekilin kimlik bilgileri (adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, T.C. Kimlik Numarası)

Ayrıca,

DAVA/AVUKAT VEKALETNAMESİ İÇİN: Avukatın adı-soyadı, bağlı bulunduğu baro, baro sicil numarası ve T.C. Kimlik Numarası

GAYRİMENKUL SATIŞI, İNŞAATI İÇİN: Gayrimenkulüntapu bilgileri

MOTORLU ARAÇ SATIŞI İÇİN: Aracın ruhsat bilgileri

BANKA İŞLEMLERİ İÇİN: Banka hesap bilgileri

KOOPERATİFE ÜYELİK, HİSSE ALIM VE HİSSE DEVRİ İÇİN: Kooperatif numarası, kooperatif yeri, üye numarası

TELEFON İLE İLGİLİ İŞLEMLER İÇİN: Telefon idaresininadı, bağlanacağı adres bilgileri

EMEKLİ TRİPTİK İŞLEMLERİ İÇİN: Emeklilik belgesi veemekli kimlik kartı

AZİLNAME (Vekaletnamenin iptali için):

Müracaat sırasında gereken belge ve bilgiler:

T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı

T.C. Pasaportu (varsa)

İsviçre ikamet kartı (Auslaenderausweis) veya İsviçre kimlik kartı (ID)

Türk vatandaşlığından izinle çıkmış olanlar için Mavi Kart (eski tip pembe/mavi kartı bulunanların veya mavi kartı olmayanların öncelikle mavi kart düzenletmeleri gerekmekte olup, http://zurih.bk.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/199348 linkinden ulaşılabilecek internet sayfamızda müracaat için gereken belgeler kayıtlıdır)

Son 6 ayda çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (türüne göre istenebilmektedir)

Vekaletnamenin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarası, mümkünse vekaletnamenin fotokopisi, vekilin adı-soyadı, güncel adresi

MUVAFAKATNAME:

Reşit olmayan çocukların Türkiye’de pasaport müracaatı yapabilmeleri için, anne ve babanın muvafakatı şarttır.

Pasaport veya herhangi başka bir konuda muvafakatname düzenlenebilmesi için, muvafakat verecek kişinin Başkonsolosluğumuza şahsen
müracaat etmesi gerekmektedir.

Müracaat sırasında gereken belge ve bilgiler:

T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı aslı

T.C. Pasaportu (varsa)

İsviçre ikamet kartı (Auslaenderausweis) veya İsviçre kimlik kartı (ID)

Türk vatandaşlığından izinle çıkmış olanlar için Mavi Kartın aslı

Muvafakatnamenin konusuna dair ayrıntılı bilgi (Hac/Umre, şahıs, ev, arsa, banka, vs.)

TAAHHÜTNAME:

Müracaat sırasında gereken belgeler:

T.C. Pasaportu

Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı

İsviçre İkamet Belgesi (Auslaenderausweis)

Türk vatandaşlığından izinle çıkmış olanlar için Mavi Kartın aslı

Önemli Not-1: Noterlik/vekaletname şablonlarında bulunmayan ve özel yazım içeren vekaletname örneklerinin, aynısının düzenlenebilmesi için, müracaat öncesi veya müracaat sırasında, "Word" formatında Başkonsolosluğumuzun konsulat.zurich@mfa.gov.tr e-posta hesabına ulaştırılmış olması önem taşımaktadır.

Önemli Not-2: 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımızın özellikle maddi konuları içeren vekaletname düzenletme müracaatlarında, vekaletnamenin düzenleneceği tarihte veya yakın tarihte (bir-iki gün öncesi) alınmış ve temyiz kudretinin varlığını tasdik eden hastane/doktor raporu ibraz etmeleri istenebilir.

Önemli Not-3: Okuma yazma bilmeyenlerin noterlik işlemleri için Noterlik Kanununun 87. maddesi gereğince yanlarında akrabalık bağı bulunmayan iki şahitle müracaat etmeleri gerekmektedir.

BEDELSİZ İTHALAT:

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız Türkiye' ye kesin dönüş yaptıkları takdirde bedelsiz ithalat hakkından faydalanabilmektedirler.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.

Vatandaşlarımızın bu haktan faydalanabilmeleri için,Başkonsolosluğumuzdan "İkamet Nakil Belgesi" almaları gerekmektedir.

Aynı zamanda İsviçre vatandaşı olan (çifte vatandaş) vatandaşlarımızın bedelsiz nakil vasıtası ithalatı hakkı bulunmamaktadır.

Müracaat sırasında gereken belgeler:

T.C. Pasaportu

Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı

İsviçre İkamet Belgesi (Auslaenderausweis) ve fotokopisi

Belediyeden kesin dönüş yapıldığına dair alınacak belge/yazının (Abmeldebestaetigung) aslı ve bir adet fotokopisi ile iş yerinden alınacak çıkış/ayrılış belgesi/yazısı

Tüm noterlik işlemlerinin harçları İsviçre Frangı cinsinden nakit olarak tahsil edilmektedir.

Noterlik işlemleriyle ilgili sorularınızı tatil günleri hariç haftaiçi (Pazartesi-Cuma)14.30-17.00 saatleri arasında 044368 29 00 veya 044 368 33 71 numaralı telefonumuz veya konsulat.zurich@mfa.gov.tr e-posta hesabımız üzerinden Başkonsolosluğumuza yöneltmeniz mümkündür.Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
15.4.2022 15.4.2022 Paskalya
18.4.2022 18.4.2022 Paskalya
25.4.2022 25.4.2022 Bahar Bayramı
2.5.2022 2.5.2022 Ramazan Bayramı 1. Günü
26.5.2022 26.5.2022 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
6.6.2022 6.6.2022 Dini Bayram
1.8.2022 1.8.2022 İsviçre Milli Günü
12.9.2022 12.9.2022 Mahalli Tatil