Öğrencilere Harçsız Pasaport Düzenlenmesi Hakkında, 20.1.2020

492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen 85/h maddesi uyarınca, tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış vatandaşlarımız için, öğrenim gördüklerini okullarından alacakları öğrenim belgesi ile belgelendirmeleri halinde ve pasaport defter bedelini ödemeleri koşuluyla harçsız pasaport düzenlenebilecektir.

Bu çerçevede,anılan kanun maddesi uyarınca harçsız pasaport işlemlerinde uygulanacak usül ve esaslar İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim gören ve örgün öğretim için E-Okul; yaygın öğretim için ise kendi sistemlerinde “aktif öğrenci” durumunda bulunup 25 yaşını doldurmamış olan ve kendilerine okul/kurumları tarafından “Öğrenci Belgesi” verilebilenler öğrenci olarak kabul edilecektir. (Anaokulu, aday çırak ve çırak öğrenciler dahil)

2-Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında örgün, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan ve kayıtlı öğrenci olarak Yükseköğretim Sistemi (YÖKSİS) veri tabanında aktif olarak yer alan 25 yaşını doldurmamış öğrenciler anılan hüküm kapsamında kabul edilecektir.

3-Yurtdışında öğrenim gören ve 25 yaşını doldurmamış olan öğrencilerin Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla pasaport başvurusunda bulunmaları halinde, bulundukları ülkenin okul öncesi/ilköğretim/ortaöğretim/dengi eğitim sistemine dahil kayıtlı öğrenciler ile yine yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüklerini belgelendiren öğrencilerin Dış Temsilciliklerimizce harçsız pasaport müracaatları kabul edilecektir. (Yurtdışındaki kurumlarda anaokulu, aday çırak ve çırak öğrenciler tanımına karşılık gelen statüde olanlar dahil)

4-Öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte yurt içinden pasaport başvurusunda bulunmaları halinde, Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen “Bulundukları ülkenin eğitim sistemine dahil öğrencidir” uygun görüş yazısının aslının ibraz edilmesi halinde yurt içinde harçsız pasaport müracaatları kabul edilecektir.Yine, öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte Dış Temsilciliklerimize gidemeyip yurt içinden pasaport başvurusunda bulunmaları halinde ise okul/kurumlarından alacakları öğrenci belgelerinin Apostil şerhi ihtiva edilmesi ve yeminli tercümanlar tarafından Türkçe tercümesinin yapılması halinde yurt içinde harçsız pasaport müracaatları kabul edilecektir.

5-Reşit olmayan öğrencilere beş yıl süreli pasaport verilecektir.

6-Reşit olan öğrencilere 25 yaşının ikmaline kadar pasaport verilecektir.

7-492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 85 inci maddesinin (b ve d) bentleri yürürlüktedir. Söz konusu mevzuat hükmü çerçevesinde harçsız pasaport başvuruları sadece öğrenim amaçlı yurtdışına gidecek olan/gitmiş olan kişileri kapsamaktadır. Bu kişilerden 25 yaş sınırı gözetilmemekte olup, öğrenim sürelerine bağlı olarak 6 aydan az olmamak kaydıyla Maliye Bakanlığı birimlerinin onayına göre harçsız pasaport verilecektir.

8-Resmi veya özel kurumlarca açılan her türlü kurs, seminer, sertifika programlarına devam edenler öğrenci olarak kabul edilmeyecektir.

9-Harçsız öğrenci pasaport talebinde bulunup 25 yaşından daha uzun süreli pasaport talep edenler, harç bedeli ödemeleri karşılığında daha uzun süreli pasaport alabileceklerdir.

10-Yukarıdaki şartlara haiz olup ikinci bir harçsız pasaport talep edenlerin talepleri yerine getirilmeyecektir.

Sözkonusu düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın,www.konsolosluk.gov.tradresinden randevu aldıktan sonra randevu günü ve saatinde, aşağıdaki belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları uygun olacaktır:

-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı,

-Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu kar beyazı),

-Eski pasaport (ilk defa pasaport alacaklar hariç),

-Öğrenim gördüğü okuldan alınacak güncel ve ıslak imzalı öğrenci belgesi,

(Pasaport defteri ve posta harcı 2020 yılı için 32 CHF olup, İsviçre içi posta ücretiyle birlikte toplam 38 CHF'dir)

Öte yandan, 18 yaşından küçüklerin pasaport başvurusunda çocuk, anne ve babanın veya kanuni temsilcilerinin müracaat sırasında şahsen hazır bulunmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın yukarıda yer almayan ilave bilgi taleplerini Başkonsolosluğumuzun konsulat.zurich@mfa.gov.tr e-posta adresine yazmaları da mümkündür.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 2.4.2021 Paskalya
5.4.2021 5.4.2021 Paskalya
19.4.2021 19.4.2021 Bahar Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 24.5.2021 Dini Bayram
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Gün
13.9.2021 13.9.2021 Mahalli Tatil
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı