T.C. Kimlik Kartı (TCKK) İşlemleri, 7.1.2021

T.C. Kimlik Kartı (TCKK)işlemleri içinwww.konsolosluk.gov.tr adresinden işlem yaptıracak her kişi için randevu alınması ve randevu günü ve saatinde müracaatların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

T.C. KİMLİK KARTI (TCKK) BAŞVURUSU

1-TCKK“doğum”, “değiştirme” veya “kayıp” nedeniyle düzenlenir.

2-TCKK değerli kart bedeli 2021 yılı için4.-CHF olup, Türkiye'den gönderilme ücreti olan 4.- CHF ile birlikte8.- CHF'dir.

3-Kaybından düzenlenen TCKK değerli kağıt bedeli 2021 yılı için8.- CHF olup, Türkiye'den gönderilme ücreti olan 4.- CHF ile birlikte 12.-CHF'dir.

4-TCKK'nın postayla eve gönderilmesinin talep edilmesi halinde ayrıca 6.- CHF posta ücreti tahsil edilir.

5-TCKK için başvuru, kişinin son halini gösteren son altı ay içinde çekilmiş biyometrik (arka fon beyaz ve desensiz, 50 mm x 60mm ebadında, yüzde herhangi mimik ifadesi ve leke, parlama, iz içermeyen) bir adet fotoğraf ile Nüfus Cüzdanı/TCKK, Uluslararası Aile Cüzdanı, T.C. Pasaportu, Sürücü Belgesi, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Askeri Kimlik Kartı, Basın Kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ile yapılır.

6-15 yaşını tamamlamamış (16 yaşından küçük)çocuklar için başvuruyu veli, vasi veya vekaletname ibraz edenler ile Kanunun 17. maddesindeki beyanla yükümlü kişiler yapabilirler.

7-15 yaşını tamamlamamış(16 yaşından küçük) çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak, başvuruyu yapan tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi halinde, her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

8-Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda, yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi halinde, kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

9-İlk defa kimlik kartı başvurusunda ve kartın değiştirilmesinde nüfus cüzdanı veya kimlik kartı geri alınmaz.Ancak, sözkonusu kimlik belgeleri iade edilmesi halinde geri alınıp usulüne göre imha edilir.

10-15 yaşından küçükler için, kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılacaksa dahi, biyometrik veri ve imza istenmez.11-TCKK’nın geçerlilik süresi 10 (on) yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

12- Kanuni süre içindeyapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmaz.

13-Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kartlar, bedel alınmadan yenilenir.

14-TCKK talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin (16 yaş ve üzeri)şahsen başvurusu esastır.

15-Kişi adına birden fazlakimlik kartı düzenlenmez.

16-Başvuru sahibi tarafından 3 ay (90 gün) içerisindeteslim alınmayan kimlik kartları iptal edilir.

ÖNEMLİ NOT:

T.C. Kimlik Kartı başvurusu alındıktan sonra kimlikler ev adresine iadeli-taahhütlü olarak posta ile gönderilmektedir.

Başvuru sonrasında “Konsolosluğa kimlikleriniz gelmiştir, gidiniz teslim alınız” şeklinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce gönderilen e-posta veya SMS gelmesi halinde LÜTFEN DİKKATE ALMAYINIZ!

Vatandaşlarımızın yukarıda yer almayan ilave bilgi taleplerini Başkonsolosluğumuzun konsulat.zurich@mfa.gov.tr e-posta adresine yazmaları da mümkündür.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
10.4.2020 10.4.2020 Paskalya
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
20.4.2020 20.4.2020 Bahar Bayramı
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
21.5.2020 21.5.2020 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
14.9.2020 14.9.2020 Mahalli Tatil
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 Noel Tatili
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 2.4.2021 Paskalya
5.4.2021 5.4.2021 Paskalya
19.4.2021 19.4.2021 Bahar Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
24.5.2021 24.5.2021 Dini Bayram
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Gün
13.9.2021 13.9.2021 Mahalli Tatil
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı