Türkiye-İsviçre İkili İlişkileri, 30.1.2019

Osmanlı dönemindeki ikili ilişkiler 1898 yılında Cenevre'de bir Konsolosluk açılması ile başlamış, bunu 1900 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Brüksel’deki Elçisinin İsviçre nezdinde görevlendirilmesi takip etmiştir. 1915 yılından itibaren Bern’de mukim bir Osmanlı Elçisi görev yapmaya başlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyete geçiş sırasında ilişkiler kopmamış ve 1 Kasım 1922 tarihinden itibaren Türkiye adını kullanmaya başlayan Bern’deki Elçilik, Cumhuriyetin ilanından sonra Maslahatgüzar seviyesinde resmen faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemindeki ilk Elçi Mehmet Münir Ertegün, güven mektubunu 1 Ekim 1925 tarihinde sunmuştur. İsviçre ülkemizdeki ilk temsilciliğini 1928 yılında (İstanbul’da bir Elçilik), Ankara’daki misyonunu (1957’ye kadar Elçilik) ise 1934 yılında açmıştır.

Türkiye-İsviçre ikili ilişkileri 1925 tarihli “Dostluk Anlaşması” temelinde sürdürülmektedir.

Dönemin İsviçre Konfederasyon Başkanı Pascal Couchepin’in, 7-11 Kasım 2008 tarihlerinde ülkemizi ziyaretinin ardından 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün 25-26 Kasım 2010 tarihlerinde İsviçre’ye gerçekleştirdiği ziyaret, ülkemizden bu ülkeye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olmuştur. Dönemin İsviçre Konfederasyon Başkanı ve Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey, ikili temaslarda bulunmak ve Dördüncü Büyükelçiler Konferansı’na hitap etmek üzere 26-27 Aralık 2011 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, 10 Ekim 2013 tarihinde Bern’e bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Federal Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi’ne iştirak etmiş ve Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile bir ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde mevkidaşı Burkhalter’in davetine icabetle İsviçre’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sayın Bakanımız, ayrıca 23 Mart 2017 tarihinde Bern’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.


Son dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde de önemli ilerlemeler elde edilmiştir. TÜİK’in Türkiye ile İsviçre arasındaki dış ticaret verileri incelendiğinde, 2000 yılında iki ülke arasında 1.36 milyar ABD Doları düzeyinde olan dış ticaret hacminin 2015 yılında 8,1 milyar ABD Doları(5,6 milyar ABD doları ihracat ve 2,4 milyar ABD doları ithalat) seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı verileri uyarınca ise ihracatımız 2,67; ithalatımız ise 2,5 milyar ABD Dolarına tekabül etmektedir. İsviçre'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da istikrarlı bir artış eğilimi göstermektedir. Merkez Bankası verilerine göre, İsviçre’nin 2002-2017 Şubat döneminde ülkemizdeki toplam yatırım tutarı 2 milyar 469 milyon Dolardır. Türkiye'de 800’ü aşkın İsviçre sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Ülkemizden İsviçre'ye yönelik yatırımların toplamı ise aynı dönemde 721 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.


İsviçre ile ilişkilerimizin bir diğer önemli boyutunu da bu ülkede yaşayan yaklaşık 130 bin vatandaşımız oluşturmaktadır. İsviçre, çifte vatandaşlığı 1992 yılında tanımış olup, yapılan bir araştırmaya göre, vatandaşlarımızın %60’ı İsviçre vatandaşlığına geçiş için gerekli koşulları haiz olmakla birlikte yaklaşık % 44'ü İsviçre vatandaşlığını almıştır.

2016 yılsonu verilerine göre, İsviçre'de yaşayan 2.029.527 (%24) yabancı nüfus içinde Türkler oransal olarak İtalyan (% 15,7), Alman (%15), Portekiz (%13,3), Fransız (%6,3), Kosovalı (%5,5) ve İspanyol (% 4,1) vatandaşlarından sonra%3,3* ile 7. sırayı almaktadır. (*: çifte vatandaşlık sahibi kişiler dâhil değildir).


İsviçre’deki vatandaşlarımızın büyük bölümünü ülkeye son 30-40 yıl içinde işçi olarak gelenler oluşturmaktadır. Bugün itibarıyla, bu vatandaşlarımız, çocukları ve torunları da dahil olmak üzere üç kuşak İsviçre’ye yerleşmiş durumdadırlar. Eğitim, sanat, bilim, ticaret, iş, spor ve siyaset gibi birçok alanda önemli varlık gösteren vatandaşlarımız, İsviçre toplumunun saygın bireyleri olarak Türkiye ve İsviçre arasında önemli bir köprü işlevi görmektedir.

İsviçre’de yaşayan vatandaşlarımızın yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde, Türk nüfusun genç ve orta yaşlı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 0-19 yaş grubu, vatandaşlarımızın toplam nüfusunun yüzde 23'ünü, 20-39 yaş grubu yüzde 36'sını oluşturmaktadır. 50 yaşın altındaki vatandaşlarımızın oranı ise yaklaşık yüzde 76’yı bulmaktadır. İsviçre vatandaşlığı bulunmayan Türk nüfusunun % 31,12’si İsviçre’de doğmuştur ve ikinci-üçüncü kuşak göçmenleri oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın %85’i İsviçre’nin Almanca, %10’u Fransızca, %5’i ise İtalyanca konuşulan kantonlarında yaşamaktadır. En fazla Türk nüfusun yaşadığı kantonlar sırasıyla Zürih, Basel, Aargau, Bern, Solothurn ve St. Gallen’dir.

İsviçre’de doğmuş Türkler ikamet ettikleri kantonun dilini esas dil olarak kullanma eğilimi göstermektedirler. İsviçre makamları tarafından yapılan bir ankete katılan İsviçre’de doğmuş Türklerin % 65’i, konuştukları “esas dilin” İsviçre’nin ulusal dillerinden biri olduğunu (Almanca, Fransızca, İtalyanca) belirtmiştir. Araştırmaya göre, bu oran İsviçre’deki Türklerin genelinde % 30 civarındadır.

İsviçre'de istihdam pazarına dışarıdan katılan genelde vasıflıişgücü potansiyeli, bu ülkede yaşayan ve yeterli mesleki eğitim almamış göçmen işçiler arasında işsizliğin artmasınaneden olmaktadır.Vatandaşlarımızın yaklaşık 40 bini halen çalışmakta, bunların % 50’si hizmet, % 24’ü metal-makine sanayinde, % 26’sı inşaat, tarım ve tekstil gibi sektörlerde istihdam edilmektedir. İsviçre'deişsizlik oranı, genel nüfusa oranla% 3,1seviyesinde olup, işsiz kesimin % 54’ünü İsviçreliler, % 46’sını ise yabancılar oluşturmaktadır. İşçi Bulma Kurumu’na kayıtlı vatandaşlarımız arasındaki işsizlik oranı ise(çifte vatandaşlar hariç) % 3,7 civarındadır.

İsviçre okullarında ders saatleri içinde, ders saatleri dışında ve bazı okullarda da hafta sonları vatandaşlarımızın çocuklarına anadil ve kültür dersleri verilmekte olup halen Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden öğrencilerin oranı % 24,2; toplam öğrenci sayısı ise 2.397’dir.

Vatandaşlarımızın kurdukları sivil toplum örgütleri ağırlıklı olarak kültürel, sosyal, sportif ve dini alanlarda faaliyet göstermektedir.

Asiye Nurcan İpekçi Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı Tatili
8.4.2019 8.4.2019 Bahar Bayramı
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
1.8.2019 1.8.2019 İsviçre Milli Günü
9.9.2019 9.9.2019 Mahalli Tatil
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel Tatili
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı Tatili