Askerlik İşlemleri, 2.5.2019

Tüm askerlik işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması ve randevu günü ve saatinde müracaatların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

19 yaşına giren her erkek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, askerlik dosyası açtırmak ve askerlik yoklaması yaptırmak zorundadır.

19 yaşına girdiği halde öğrenci olanların (İsviçre ikamet izni kartında “Eğitim/Ausbildung” kaydı bulunanlar) askerlik işlemlerini, T.C. Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği (Tel: 031 352 23 28) aracılığıyla yaptırmaları gerekmektedir.

İşçi olarak çalışanlar veya "Lehre" yapanlar ise, askerlik işlemlerini, Başkonsolosluğumuzda aşağıdaki usullere göre yaptırabilirler.

Askerlik ilk erteleme müracaatı için gerekli olan belgeler:

1. Türkiye Cumhuriyeti Pasaportunun aslı ve bir adet fotokopisi

2. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının aslı ve önlü-arkalı birer adet fotokopisi

3. Yabancılar kimlik kartının (Ausländerausweis) aslı ve önlü-arkalı birer adet fotokopisi, çifte vatandaşlığı olan vatandaşlarımızın ise, İsviçre kimlik kartının (ID) aslı ve önlü-arkalı birer adet fotokopisi ile İsviçre pasaportunun aslı ve fotoğraflı ilk sayfasının bir adet fotokopisi

4. 2 adet son 6 ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf (fotoğraflar birbirinin aynı olmalıdır)

Askerlik ara erteleme işlemi için gerekli olan belgeler:

1. Türkiye Cumhuriyeti Pasaportunun aslı ve bir adet fotokopisi (işlem görmüş sayfaları – giriş/çıkış damgaları dahil)

2. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının aslı ve önlü-arkalı birer adet fotokopisi

3. Yabancılar kimlik kartının (Ausländerausweis) aslı ve önlü-arkalı birer adet fotokopisi, çifte vatandaşlığı olan vatandaşlarımızın ise, İsviçre kimlik kartının (ID) aslı ve önlü-arkalı birer adet fotokopisi ile İsviçre pasaportunun aslı ve fotoğraflı ilk sayfasının bir adet fotokopisi

Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulamasından yararlanmak için gerekli olan belgeler:

İkamet ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, Türkiye’de geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süreyle (toplam 1095 gün) fiilen yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler Dövizle Askerlik Hizmeti uygulamasından faydalanabilmektedirler.

Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin Dövizle Askerlik Hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarını yeniden düzenleyen Kanun, 3 Ağustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yapılan değişiklik çerçevesinde,

a) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri 38 yaş sınırı kaldırılmıştır,

b) Yükümlülere Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma şartı getirilmiştir,

c) Yükümlülerce ödenecek döviz miktarı 1.000 Avro’dan 2.000 Avro’ya yükseltilmiştir.

Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde mukim, Dövizle Askerlik Hizmeti uygulamasından faydalanmak isteyen yukarıda kayıtlı şartları haiz yükümlülerin, Milli Savunma Bakanlığınca hizmete açılan "Uzaktan Eğitim Portalı"na https://dovizle.msb.gov.tr adresi üzerinden giriş yapmak suretiyle, uzaktan eğitimi tamamlamalarını takiben, Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılı için belirlenmiş bulunan 2.251 İsviçre Frangı tutarındaki nakit ödemelerini Başkonsolosluğumuzda bir defada yapmak üzere, www.konsolosluk.gov.tr adresinin “Dövizle Askerlik Başvurusu” bölümünden randevu alarak, aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte randevu günü ve saatinde Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmaları mümkündür.

- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının aslı ve önlü-arkalı bir adet fotokopisi

- İsviçre vatandaşlığı bulunmayan vatandaşlarımızın yabancılar kimlik kartının (Ausländerausweis) aslı ve önlü-arkalı bir adet fotokopisi

- İsviçre vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın İsviçre kimlik kartının (ID) aslı ve önlü-arkalı bir adet fotokopisi

- 2 adet son 6 ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf (fotoğraflar birbirinin aynı olmalıdır)

- Türkiye Cumhuriyeti ve/veya İsviçre Pasaportunun aslı ve bir/birer adet fotokopisi (işlem görmüş sayfaları-giriş/çıkış damgaları dahil)

- AHV/AVS’den alınacak hizmet dökümü (AHV/AVS Kontoauszug)

Türkiye’ye giriş-çıkış kayıtları pasaportlarından veya bilgisayar kayıtlarından tespit edilemeyen vatandaşlarımızdan ayrıca İsviçre’ye giriş-çıkış belgesi talep edilebilecektir. Vatandaşlarımızın ikamet-çalışma izinleri hakkında başvuru sırasında ayrıca belge istenebilecektir.

Çifte Vatandaşlık Sahiplerinin Askerlik Muafiyet İşlemleri:

İsviçre'de doğmuş veya 18 yaşından önce İsviçre'ye gelmiş ve halen İsviçre'de ikamet etmekte olan
askerlik yükümlüsü çifte vatandaşlığa (Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre) sahip vatandaşlarımızdan,
çifte vatandaşlık yasasından istifade ederek fiili askerlik hizmetini veya sivil savunma hizmetini İsviçre'de yapanların ve İsviçre'de artık askerlikle ilgili hiç bir yükümlülüğü kalmayanların, Türkiye'deki askerlik hizmetinden muaf olabilmeleri için aşağıdaki belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat etmeleri mümkündür (bu işlemden önce İsviçre vatandaşlığının da Türk nüfus kayıtlarına işlenmiş olması gerekmektedir).

1. Çalışılan işyerinden iş belgesinin (Arbeitsbestätigung) aslı ve bir adet fotokopisi

2. İsviçre vatandaşlığının hangi tarihte alındığına dair belgenin (Verfügung, Urkunde, Bürgerrechtsnachweis) aslı ve yeminli tercümanlarımızdan birine yaptırılacak Türkçe tercümesi (iki takım halinde)

3. Hizmet defterinin (Dienstbüchlein) aslı ve yeminli tercümanlarımızdan birine yaptırılacak Türkçe tercümesi (iki takım halinde - kimlik bilgilerini içeren sayfa ile hizmet sürelerini içeren sayfalar)

4. Askerlik/sivil hizmet terhis belgesinin (Entlassungbestätigung) aslı ve yeminli tercümanlarımızdan birine yaptırılacak Türkçe tercümesi (iki takım halinde)

5. Türkiye'de doğanlar için, İsviçre'ye ilk geliş tarihini gösteren resmi bir belgenin (Wohnsitzbestätigung mit Zuzugsdatum) aslı ve yeminli tercümanlarımızdan birine yaptırılacak Türkçe tercümesi (iki takım halinde)

6. İsviçre’de doğanlar için, doğum belgesinin (Geburtschein) aslı ve yeminli tercümanlarımızdan birine yaptırılacak Türkçe tercümesi (iki takım halinde)

7. İsviçre pasaportunun aslı ile fotoğraflı ilk sayfasının ve giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların ikişer adet fotokopisi

8. İsviçre kimlik kartının (ID) aslı ile önlü-arkalı ikişer adet fotokopisi

9. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının aslı ve önlü-arkalı ikişer adet fotokopisi

10. 6 adet son 6 ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf (fotoğraflar birbirinin aynı olmalıdır)

11. Geçerli T.C. Pasaportu bulunması halinde, pasaportun aslı ile fotoğraflı ilk sayfasının ve giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların ikişer adet fotokopisi

ÖNEMLİ NOT: Başkonsolosluğumuzca onay yapılacağı için, tercümelerin Başkonsolosluğumuzca tanınan yeminli tercümanlardan yaptırılması şarttır. Başkonsolosluğumuzca tanınanyeminli tercümanların listesine www.konsolosluk.gov.tr adresinden veya aşağıdaki "İlgili Dosyalar" bölümünden ulaşılması mümkündür.

Vatandaşlarımızın yukarıda yer almayan ilave bilgi taleplerini Başkonsolosluğumuzun konsulat.zurich@mfa.gov.tr e-posta adresine yazmaları da mümkündür.


İlgili Dosyalar

Yeminli Tercümanlar.docx

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı Tatili
8.4.2019 8.4.2019 Bahar Bayramı
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
1.8.2019 1.8.2019 İsviçre Milli Günü
9.9.2019 9.9.2019 Mahalli Tatil
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel Tatili
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı Tatili