Doğum bildirimi ve T.C. Kimlik Kartı (TCKK) İşlemleri, 1.4.2019

Tüm doğum bildirimi ve T.C. Kimlik Kartı (TCKK) işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresinden ayrı ayrı randevu alınması ve randevu günü ve saatinde müracaatların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

Evlenme tarihinden sonra gerçekleşen doğumun bildirilmesi:

Evlenme tarihinden sonra gerçekleşen doğum bildirimlerinde anne ya da babadan birinin aşağıdaki belgelerle müracaatta bulunması yeterlidir:

 1. Çocuğun uluslararası doğum belgesinin (International Geburtsschein) aslı ve iki adet fotokopisi
 2. Anne ve babanın T.C. Pasaportları
 3. Anne ve babanın Nüfus Cüzdanları/T.C. Kimlik Kartları
 4. Varsa T.C. Aile Cüzdanı (Familienbüchlein)
 5. Çocuk İsviçre vatandaşı ise çocuğun ID kartı ve önlü arkalı ikişer adet fotokopisi
 6. Anne ve babanın İsviçre kimlikleri (ID) veya ikamet kartları (Auslaenderausweis)

2019 YILI İŞLEM ÜCRETLERİ:

Doğum bildirimlerinde posta ücreti olarak 6.- CHF alınmaktadır.

Evlilik dışı gerçekleşen doğumun bildirilmesi:

Evlilik dışı gerçekleşen doğumlarda, anne ve babanın aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat etmesi gerekmektedir:

 1. Çocuğun uluslararası doğum belgesinin (International Geburtsschein) aslı ve iki adet fotokopisi
 2. Babalık Tanıma Belgesi (Anerkennung nach der Geburt ) aslı ve iki adet fotokopisi
 3. Anne ve babanın T.C. Pasaportları
 4. Anne ve babanın Nüfus Cüzdanları/T.C. Kimlik Kartları
 5. Çocuk İsviçre vatandaşı ise çocuğun ID kartı ve önlü arkalı ikişer adet fotokopisi
 6. Anne ve babanın İsviçre kimlikleri (ID) veya ikamet kartları (Auslaenderausweis)

Evlilik dışı gerçekleşen ancak babanın tanıma belgesi düzenlemediği durumlarda çocuk anne nüfusuna anne soyadıyla kaydedilmektedir.

Bu durumda annenin aşağıda belirtilen belgelerle şahsen başvurması gerekmektedir:

 1. Çocuğun uluslararası doğum belgesinin (International Geburtsschein) aslı ve iki adetfotokopisi
 2. Annenin T.C. Pasaportu
 3. Annenin Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı
 4. Çocuk İsviçre vatandaşı ise çocuğun ID kartı ve önlü arkalı ikişer adet fotokopisi
 5. Annenin İsviçre kimliği (ID) veya ikamet kartı (Auslaenderausweis)

T.C. Kimlik Kartı (TCKK) işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresinden işlem yaptıracak her kişi için randevu alınması ve randevu günü ve saatinde müracaatların Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

T.C. KİMLİK KARTI (TCKK) BAŞVURUSU

1-TCKK “doğum”, “değiştirme” veya “kayıp” nedeniyle düzenlenir.

2-TCKK değerli kart bedeli 2019 yılı için 5.- CHF olup, Türkiye'den gönderilme ücreti olan 4.- CHF ile birlikte 9.- CHF'dir.

3-Kaybından düzenlenen TCKK değerli kağıt bedeli 2019 yılı için 9.- CHF olup, Türkiye'den gönderilme ücreti olan 4.- CHF ile birlikte 13.- CHF'dir.

4-TCKK'nın postayla eve gönderilmesinin talep edilmesi halinde ayrıca 2019 yılı için 6.- CHF posta ücreti tahsil edilir.

5-TCKK için başvuru, kişinin son halini gösteren son altı ay içinde çekilmiş biyometrik (arka fon beyaz ve desensiz, 50 mm x 60mm ebadında, yüzde herhangi mimik ifadesi ve leke, parlama, iz içermeyen) bir adet fotoğraf ile Nüfus Cüzdanı/TCKK, Uluslararası Aile Cüzdanı, T.C. Pasaportu, Sürücü Belgesi, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Askeri Kimlik Kartı, Basın Kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ile yapılır.

6-15 yaşını tamamlamamış (16 yaşından küçük) çocuklar için başvuruyu veli, vasi veya vekaletname ibraz edenler ile Kanunun 17. maddesindeki beyanla yükümlü kişiler yapabilirler.

7-15 yaşını tamamlamamış (16 yaşından küçük) çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak, başvuruyu yapan tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi halinde, her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

8-Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda, yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi halinde, kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

9-İlk defa kimlik kartı başvurusunda ve kartın değiştirilmesinde nüfus cüzdanı veya kimlik kartı geri alınmaz. Ancak, sözkonusu kimlik belgeleri iade edilmesi halinde geri alınıp usulüne göre imha edilir.

10- 15 yaşından küçükler için, kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılacaksa dahi, biyometrik veri ve imza istenmez.

11- TCKK’nın geçerlilik süresi 10 (on) yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

12- Kanuni süre içinde yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmaz.

13-Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kartlar, bedel alınmadan yenilenir.

14-TCKK talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin (16 yaş ve üzeri) şahsen başvurusu esastır.

15-Kişi adına birden fazla kimlik kartı düzenlenmez.

16-Başvuru sahibi tarafından 3 ay (90 gün) içerisindeteslim alınmayan kimlik kartları iptal edilir.

ÖNEMLİ NOT:

T.C. Kimlik Kartı başvurusu alındıktan sonra kimlikler ev adresine iadeli-taahhütlü olarak posta ile gönderilmektedir.

Başvuru sonrasında “Konsolosluğa kimlikleriniz gelmiştir, gidiniz teslim alınız” şeklinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce gönderilen e-posta veya SMS gelmesi halinde LÜTFEN DİKKATE ALMAYINIZ!


Vatandaşlarımızın yukarıda yer almayan ilave bilgi taleplerini Başkonsolosluğumuzun konsulat.zurich@mfa.gov.tr e-posta adresine yazmaları da mümkündür.
Asiye Nurcan İpekçi Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı Tatili
8.4.2019 8.4.2019 Bahar Bayramı
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
1.8.2019 1.8.2019 İsviçre Milli Günü
9.9.2019 9.9.2019 Mahalli Tatil
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel Tatili
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı Tatili