T. C. Bern Büyükelçisi Sayın Mehmet T. Gücük'ün “ Medico International Schweiz ” Adlı Sivil Toplum Kuruluşu Tarafından Yapılan Çağrıya Cevaben Anılan Kuruluşu Muhatap Mektubu

Bern Büyükelçiliği 05.02.2016

T.C. Bern Büyükelçisi Sayın Mehmet T. Gücük'ün “Medico International Schweiz” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan çağrıya cevaben anılan STK'yı muhatap mektubunun Almanca ve Türkçe metinleri aşağıda sunulmaktadır.

Sayın Nina Schneider

Medico International Schweiz

3 Şubat 2016 tarihli mektubunuzun ekini oluşturan “Dringender Appell gegen die Blockade medizinischer Versorgung durch Türkische Sicherheitskräfte” başlıklı metinde yer alan asılsız iddialardan duyduğum rahatsızlığı dile getirmek üzere size yazıyorum.

AB ve ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen ve İsviçre Federal Savunma, Sivil Savunma ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan "Switzerland's Security 2015" başlıklı yıllık güvenlik raporunda da "şiddet potansiyeli azalmayan ve şiddete başvurabilen aşırılıkçı terörist grup” olarak nitelendirilen PKK terör örgütü 2015 yılı Temmuz ayında eylemsizlik sürecinin sona erdiğini duyurmuş ve bu tarihe kadar şehirlerde depoladığı silah ve mühimmattan da istifadeyle, sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarını yoğunlaştırmıştır. Bunun üzerine sivil halkın korunması ve kamu düzeninin tesis edilmesi amacıyla, Türkiye’nin güneydoğusundaki birkaç şehrinin bazı mahallelerinde silah, bomba, hendek ve barikatlar kurarak ve masum sivilleri de kalkan olarak kullanarak sözde hâkimiyet iddia eden örgüte karşı terörle mücadele operasyonları başlatılmış olup bahsekonu operasyonlar tüm kararlılığıyla sürdürülmektedir.

Bu çerçevede, Cizre’de güvenlik güçlerimizin operasyonları sırasında sağlık hizmetlerine abluka uygulandığı iddiasının kabul edilmesi mümkün değildir. Bir hukuk devleti olarak insan haklarına saygı ilkesi çerçevesinde yürütülen bu operasyonlar sırasında yaralananlara sağlık personelimizce en kısa sürede gerekli tıbbi müdahalelerde bulunulmaktadır. Son olarak Şırnak Valiliği tarafından bölgeye 10 ambulans ve 30 sağlık personeli sevk edilmiş, ancak terör örgütü mensuplarının saldırıları sonucunda sağlık görevlilerinin ve ambulansların yaralıların bulunduğu iddia edilen binalara yaklaşmaları mümkün olamamıştır. Bu itibarla, bölge halkına sağlık hizmeti götürülmesine yönelik bu tür bir çağrının, tek ve asıl muhatabına yani halkın canına, malına ve huzuruna kasteden terör örgütüne yöneltilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, metinde rahatsızlık duyulduğu belirtilen Anayasa Mahkemesi kararının içeriği incelendiğinde de, yapılan ihtiyati tedbir talebi reddedilirken başvuru sahiplerinin kamu makamlarıyla doğrudan iletişim kurmaya davet edildiği; kamu makamlarının da, belirsizliğin ortadan kalkması durumunda başvurucuların sağlık hizmetlerine erişimi için gerekli tedbirleri almasına hükmedildiği görülebilecektir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de, ihtiyati tedbir talebini reddederken Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının başvuranlar bakımından geçici bir çözüm sağlayabileceğine hükmetmiştir. AİHM, ayrıca, başvuranlardan, acil servis hattını doğrudan arayarak, sağlık koşulları ve tam olarak nerede bulunduklarına ilişkin doğru ve uygun bilgileri vermelerini de istemiştir.

Sizler de dâhil olmak üzere uluslararası kamuoyundan beklentimiz, terörle mücadelede ortak ve kararlı bir tavır benimsenmesi; terör örgütü yanlısı medya organları ile kuruluşların propaganda faaliyetlerine alet olunmaması ve konuya ilişkin olarak uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde resmi makamlarımızca yapılan ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılan açıklamaların takip edilerek esas alınmasıdır.

Saygılarımla,

Mehmet T. GÜCÜK

Büyükelçi

Sehr geehrte Frau Nina Schneider

Medico International Schweiz

Ich schreibe Ihnen diesen Brief, weil ich die unbegründeten Behauptungen, welche in Ihrem Brief vom 03. Februar 2016 beigelegten Text, und zwar ,“ Dringender Appell gegen die Blockade medizinischer Versorgung durch türkische Sicherheitskräfte” vorkommen, mit Empörung wahrgenommen habe.

Die Terrororganisation PKK, die von den USA, der EU und vielen anderen Staaten als eine terroristische Organisation eingestuft und zudem vom Eidgenössische Department für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) in ihrem jährlichen Bericht „Switzerland’s Security 2015“ als eine „gewaltextremistische Terrorgruppe“ bezeichnet wird, deren „Gewaltpotenzial nicht abgenommen hat, hat im Juli 2015 den Waffenstillstand für beendet erklärt und ihre Angriffe auf Zivilisten und Sicherheitskräfte intensiv fortgesetzt, mit Waffen und Munition, welche sie bis zu diesem Zeitpunkt in den Städten gelagert hatte. Daraufhin nahmen die türkischen Sicherheitskräfte, um die öffentliche Sicherheit und den Schutz von Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten, Anti-Terror-Operationen auf. Diese Operationen werden entschlossen gegen die Terrororganisation durchgeführt, welche eine angebliche Herrschaft im Gebiet in Anspruch nimmt, indem sie in einigen Vierteln mancher Städte des Südostens der Türkei Waffen, Bomben, Graben und Barrikaden zum Einsatz bringt und dabei das unschuldige Volk als Schutzschild ausnutzt.

In diesem Zusammenhang ist es unmöglich die Behauptung, die medizinische Versorgung sei während der Operationen durch Sicherheitskräfte verhindert worden, zu akzeptieren. Während dieser Operationen, die im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte durchgeführt werden, werden medizinische Versorgungen für verletzte Personen von unserem Gesundheitspersonal in einem möglichst raschen Zeitraum gewährleistet. Letzlich sind vom Gouverneursamt Şırnak 10 Rettungswagen und 30 medizinisches Personal in die Region versendet worden, jedoch war es nicht möglich, dass diese Krankenwagen und Leute im Sanitätsdienst wegen Anschläge der Mitglieder der Terrorgruppe sich an das Gebäude nähern konnten, wo sich angeblich die Verwundeten befinden sollen. In diesem Hinblick soll ein derartiger Appell in Bezug auf medizinische Versorgung der Bevölkerung in dieser Region eigentlich an die einzige Seite gerichtet werden, nämlich an die Terrororganisation, welche auf die Ruhe, das Leben und Gut der betroffenen Bevölkerung bewusst abgesehen hat.

Anderseits, wenn man den Inhalt des Beschlusses des Verfassungsgerichts studiert, welcher im Text als beunruhigend verspürt worden sein soll, ist neben der Ablehnung der einstweiligen Verfügung auch zu sehen, dass die Antragsteller dazu eingeladen werden, sich direkt mit den öffentlichen Ämtern in Verbindung zu setzen; und es verfügt wird, dass die öffentlichen Ämter, sofern Unsicherheiten aufgehoben werden,die notwendigen Maßnahmen treffen sollen, damit die Antragsteller die Gesundheitswesen erreichen können. Denn der Gerichtshof für europäische Menschenrechte hatte auch, als dieser den Antrag auf einstweilige Verfügung ablehnte, diesen Beschluss vom Verfassungsgericht hinsichtlich der Antragssteller als mögliche Sicherstellung für eine vorübergehende Lösung befunden. Der Gerichtshof für europäische Menschenrechte hat außerdem von den Antragsstellern zudem noch gefordert, die Hotline des Notfalldienstes direkt anzurufen und Informationen, bezüglich des genauen Standortes und des Gesundheitszustands der Personen, richtig und angebracht anzugeben.

Wir erwarten von der internationalen Gemeinschaft und auch von Ihnen, eine entschlossene und gemeinsame Haltung bei der Bekämpfung des Terrorismus, von den Propaganda-Aktivitäten der proterroristischen Medien sowie den Organisationen nicht instrumentalisieren lassen. Wir erwarten ausserdem noch, dass im Rahmen unserer internationalen Verpflichtungen die offiziellen Stellungnahmen unserer Behörden verfolgt und als Grundlage wahrgenommen werden, welche mit den zuständigen Institutionen und Organisationen ständig ausgetauscht werden.

Mit freundlichen Grüssen

Mehmet T. GÜCÜK

Botschafter

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
15.4.2022 15.4.2022 Paskalya
18.4.2022 18.4.2022 Paskalya
25.4.2022 25.4.2022 Bahar Bayramı
2.5.2022 2.5.2022 Ramazan Bayramı 1. Günü
26.5.2022 26.5.2022 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
6.6.2022 6.6.2022 Dini Bayram
1.8.2022 1.8.2022 İsviçre Milli Günü
12.9.2022 12.9.2022 Mahalli Tatil