Yeminli Tercümanlık Listelerinin Yenilenmesi / Yeminli Tercümanlık Başvurularına İlişkin Esaslar

Zürih Başkonsolosluğu 27.01.2011

Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar Listesi güncellenecek olup, sözkonusu listeye dahil olmak isteyen mevcut Yeminli Tercümanlarımızın veya ilk defa Yeminli Tercümanlık başvurusu yapacak adayların aşağıda kayıtlı hususlar çerçevesinde gerekli müracaatları yapmaları beklenmektedir.

Saygıyla duyrulur.
27 Ocak 2011Yeminli Tercümanlık Başvurusu

Başkonsolosluğumuz tarafından tanınan yeminli tercümanlar listesine dahil olabilmek için gerekli belgeler ve koşullar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

1- Ayrıntılı özgeçmiş.

2- Başvuru dilekçesi.

3- Tercümanlık yapılacak yabancı lisanda eğitim veren bir yüksek okul, üniversite veya filoloji ve tercümanlık/mütercimlik bölümlerinin birisinden veya liseden sonra devam edilen bir lisan enstitüsünden mezun olmak ve bu okullardan alınan diplomaların ve sertifikaların aslını ve örneğini sunmak.

4- İsviçre mahkemelerinde en az üç yıldır tercümanlık yapıldığına dair ilgili mahkemeden alınacak güncel tarihli resmi belgenin aslı ve örneği ile mahkemeden alınacak referans belgesi.

5- Zürih Kantonunda faaliyet gösterenler için Zürih Kantonu Yüksek Mahkemesi’nin (Obergericht des Kantons Zürich) yeminli tercümanlık sınavında başarılı olunduğunu gösterir belge. (Diğer Kantonların gelecekte benzeri bir sınav uygulamasına geçmeleri halinde ilgili Kanton mercilerinin yapacağı sınavda da başarılı olunduğunu gösterir belge talep edilir).

6- Yetkili makamlarca (TÖMER veya eşdeğer bir kurum) yapılacak Türkçe sınavlarından yüksek düzeyde başarılı olunduğunu gösterir belge.

7- Türk ve İsviçre kimlik belgelerinin önlü arkalı fotokopileri (Türk nüfus cüzdanı, Türk pasaportunun imzalı ve mühürlü sayfaları, İsviçre kimlik kartı veya “Auslaenderausweis” fotokopileri).

8- Görev bölgemiz içindeki herhangi bir İsviçre noterince onaylanmış ve apostil şerhi alınmış tercümanlık yapacak kişiye ait imza ve kaşe örnekleri.

9- Güncel adli sicil ve icra sicil kayıt örnekleri. Adayın yeminli tercümanlar listesine dahil edilmesi halinde adli sicil ve icra sicil kayıt örneklerinin takip eden yılların Ocak ayı içerisinde düzenli olarak yenilenmesi gerekmektedir.

Sözkonusu belgelerin dosya halinde eksiksiz olarak Başkonsolosluğumuza elden teslim edilmesinden veya postayla gönderilmesinden sonra başvuru dosyası olumlu bulunanlar Başkonsolosluğumuza davet edilerek mülakata tabi tutulurlar. Mülakatta başarılı olanlar yemin törenini takiben Başkonsolosluğumuz yeminli tercümanlar listesine dahil edilirler.

Vatandaşlarımızdan ve adli makamlardan haklarında şikayet ulaşan ve/veya tercümanlık yetkilerini yanlış veya kötüye kullandığı tespit edilen yeminli tercümanların durumlarına ilişkin yapılacak inceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde yeni bir düzenleme yapılması hakkı saklıdır.

Halihazırda Başkonsolosluğumuzun Yeminli Tercümanlar listesinde isimleri kayıtlı bulunan kişilerin başvurularını 1 Temmuz 2011 tarihinden önce yapmaları beklenmektedir. Anılan tarih itibariyle başvurularını yenilemeyen kişilerin isimleri listeden çıkartılacaktır. (27 Ocak 2011)

Asiye Nurcan İpekçi Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı Tatili
8.4.2019 8.4.2019 Bahar Bayramı
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
1.8.2019 1.8.2019 İsviçre Milli Günü
9.9.2019 9.9.2019 Mahalli Tatil
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel Tatili
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı Tatili