Türkiye-lübnan Vize Muafiyet Anlaşması

Bern Büyükelçiliği 17.06.2010

T.C.

BERNBÜYÜKELÇİLİĞİ

(Konsolosluk Şubesi)

(Lombachweg 33, 3006-Bern, Tel:031-3597080, E-posta:tcbern@tr-botschaft,web:www.bern.be.mfa.gov.tr)

Konu: Türkiye-LübnanVize Muafiyet Anlaşması hk.17 Haziran 2010

D U Y U R U

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiile Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiarasında imzalanan11.01.2010 tarihli Vize Muafiyet Anlaşması kapsamında Türkiye ve Lübnan vatandaşlarının karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmasına ilişkin Bakanlığımızdan alınan Genelgenin önemli bölümleri aşağıda sunulmuştur.

Buna göre, Vize muafiyeti uygulaması 27.05.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ

(Konsolosluk Şubesi)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lübnan Hükümeti anılan Anlaşmayı 15 Mayıs 2010 tarih ve 4043 sayılı Kararıyla onaylamıştır.

Mezkûr Anlaşma, Akit Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuk işlemlerinin tamamladığına ilişkin diplomatik yollardan yaptıkları bildirimlerin alınmasını müteakiben, 27 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu tarihe kadar Lübnan’a seyahat eden Türk vatandaşları vizelerini Beyrut Havalimanı yanı sıra, kara sınır kapılarında da alabilmekteydiler.

Bahsekonu Anlaşmanın Türk vatandaşları için öngördüğü vize muafiyeti düzenlemeleri aşağıda maruzdur:

Geçerli umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları Lübnan’a yapacakları seyahatlerinde veya transit geçişlerinde toplam ikamet süresi, altı ay içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftırlar;

Lübnan’a akredite olan diplomatik, konsüler veya uluslararası örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları, görevleri müddetince, Lübnan’a girip çıkmaları ve transit geçişlerinde vize almaktan muaftırlar. Bahsekonu vize muafiyeti düzenlemesi, geçerli diplomatik, hizmet, hususî ve umuma mahsus pasaport hamillerinin aile fertlerini de kapsamaktadır;

Ticari mahiyette otobüs, kamyon ve benzeri ağır vasıtaların sürücüleri ve yardımcıları, uluslararası sefer yapan tren ve lokomotif mürettebatı, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve yük nakliyesi yapan Türk vatandaşları, sınırlı süreyle Lübnan’a girip çıkmaları ve transit geçmeleri için vize almaktan muaftırlar;

Türk vatandaşlarının çalışma, uzun süreli ikamet (90 günü aşan süreler için), aile birleşimi, öğrenim, eğitim, ilmi araştırma ve montaj-bakım-onarım gibi özel meşruhatlı seyahatleri Lübnan’ın dış temsilciliklerinden alınacak vizeye tabidir.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
15.4.2022 15.4.2022 Paskalya
18.4.2022 18.4.2022 Paskalya
25.4.2022 25.4.2022 Bahar Bayramı
2.5.2022 2.5.2022 Ramazan Bayramı 1. Günü
26.5.2022 26.5.2022 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
6.6.2022 6.6.2022 Dini Bayram
1.8.2022 1.8.2022 İsviçre Milli Günü
12.9.2022 12.9.2022 Mahalli Tatil